Time out projecten
Bivak zwerftochten

Wij verzorgen al jaren een project dat door de provincie wordt gesubsidieerd. Het gaat hierbij om een driedaagse één-op-één survival met als doel de deelnemer te activeren en hem in nieuwe uitdagende situaties succeservaring op te laten doen. De opdrachten zijn zwaar maar haalbaar en de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de resultaten. De organisatie is in handen van professionele trainers. Tijdens de survivaldagen worden observatieopdrachten uitgevoerd door de trainer. De deelnemer voert de individuele opdrachten uit die worden meegeven bij aanvang van de survival.

Vanuit deze 3 daagse gaat de jongeren een tijd lang bij een boer wonen. De verkregen informatie hierover wordt besproken en benut tijdens het verdere verblijf van de deelnemer bij de boer. Over de lengte van de survival kunnen afspraken worden gemaakt. Het project is erg succesvol. Men bekijkt en begeleidt de jongere, op alle fronten, met als doel, hem of haar weer goed terug te laten komen in de maatschappij.

Hamstraat 9 | 5371 NR Ravenstein | Tel: 0486-473410 - 06-10895550 | info@xtraoutdoor.nl | © 2007